המרת אינץ' לסנטימטר

איך ממירים אינץ' לסנטימטר ומה זה בדיוק אינץ'?

במדינת ישראל מודדים אורך ביחידת מידה הנקראת מטר, וכן ברוב מדינות העולם. באנגליה ובארצות הברית מדידת אורך נעשית באמצעות יחידת מידה הנקראת אינץ’ או יש שכותבים גם אינטש. ביחס לשיטת המדידה של אינץ’ ס”מ הינו שיטת מדידה נפוצה הרבה יותר וכן ביחידת מידה של סנטימטרים משתמשים במדעים מדויקים, אפילו במדינות כמו ארצות הברית החלו לאחרונה בעולם המדעים להפחית את השימוש באינץ’ ולעבור למטרים. 

איך מחשבים אינץ'?

כל 1 אינץ’ הוא 2.54 סנטימטר, משמעות הדבר שאם אנחנו רוצים לבצע המרת אינץ’ לסנטימטר עלינו להכפיל כל יחידה אורך של אינץ’ ב 2.54 ונקבל את התוצאה בסנטימטר. וכן מצד שני אם נרצה להמיר סנטימטר לאינץ’ נחלק את המספר ב 2.54 ונקבל את המידה בסנטימטרים. 

השימוש בישראל באינץ' במסכי הטלוויזיה

בישראל השימוש באינצ’ים מתקיים בעיקר בתיאור גודלו של מסך הטלוויזיה, מסך המחשב והסלולרי. ללא כל סיבה נראית לעין בכל העולם נשמרה צורת המדידה של המסכים דווקא באינצ’ים. אך חשוב לדעת, המדידה של המסכים אינה של האורך והרחוב של המסך אלא של האלכסון החוצה את המסך. כך שלא ניתן להסיק מהגודל המפורסם מה הוא הרוחב ומה הגובה בסנטימטרים ולא ניתן להמיר את התוצאה באמצעות מחשבון אינץ’ סנטימטר. לכן, עליכם לבדוק גם מה היחס בין הגובה והרוחב ולפי זה לרכוש את המסך שאתם בוחרים.