מחשבון פשוט - מחשבון מתמטי

מחשבון מתמטי פשוט וקל לשימוש, חיבור,חיסור,כפל וחילוק במחשבון פשוט וקל וזמין בכל מקום.
+
-
×
÷
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
C
=